OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH:

RUCHOMOŚCI                    NIERUCHOMOŚCI

 

 

Wszystkie obwieszczenia o licytacjach publikowane są również przez komornika na portalu licytacyjnym Krajowej Rady Komorniczej

PORTAL LICYTACYJNY