WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych stanowi, iż wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.


Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych rewirem komorniczym Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach Pawła Jakimiuk jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Tychach, który obejmuje:

Gminy Miejskie:

• Tychy

• Bieruń (Bieruń Stary, Bieruń Nowy, Ściernie, Jajosty, Bijasowice, Czarnuchowice)

• Lędziny (Hołdunów, Świniowy, Ratusz, Smardzowice, Zamoście, Blych, Górki, Goławiec)

Gminy Wiejskie:

• Bojszowy (Bojszowy, Nowe Bojszowy, Jedlina, Międzyrzecze, Świerczyniec)

• Kobiór