WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stanowi nadto, iż wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach Pawła Jakimiuk jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Tychach, który obejmuje:

Gminy Miejskie:

• Tychy

• Bieruń (Bieruń Stary, Bieruń Nowy, Ściernie, Jajosty, Bijasowice, Czarnuchowice)

• Lędziny (Hołdunów, Świniowy, Ratusz, Smardzowice, Zamoście, Blych, Górki, Goławiec)

Gminy Wiejskie:

• Bojszowy (Bojszowy, Nowe Bojszowy, Jedlina, Międzyrzecze, Świerczyniec)

• Kobiór